ZAPROSZENIE

Dnia 13 grudnia 2018r. (czwartek) w godz. 17.00-19.00 odbędzie się zebranie z rodzicami

Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców:

· Seminarium dla rodziców z doradztwa zawodowego – p. Małgorzata Milewska w ramach realizacji projektu "Dobry zawód-fajne życie"

· Przekazanie informacji rodzicom o harmonogramie oraz prowadzonych działaniach dotyczących ewaluacji wewnętrznej nt.: „Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju” – B. Surmacz

· Sprawy bieżące – M. Kondzior

Spotkanie z wychowawcami w klasach:

· Analiza wyników w nauce, frekwencji i zachowania

· Przekazanie informacji rodzicom o ocenach ucznia;  szczególnie ocenach  niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem

· Informacja o postępach uczniów realizujących 2 klasy w 1 rok

· Sprawy bieżące klasy

18.00 – 19.00 – Spotkanie z nauczycielami według potrzeb

Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem

Kiermasz Charytatywny

W dniu 13.12.2018r. zapraszamy na kiermasz charytatywny kart świątecznych i świec zapachowych wykonanych pod kierunkiem Dominiki Jopa i Beaty Wielgat przez wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup paczki świątecznej rodzinie ucznia naszej szkoły.

Liczymy na Państwa ofiarne serca, które wesprą naszą akcję.

opiekunowie SKW

Święto szkoły

6 grudnia obchodziliśmy Święto Szkoły. Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam za wzór, który wciąż pozostaje niedościgłym ideałem. Chcieliśmy uczcić jego pamięć i przypomnieć, że Bł. Edmund Bojanowski był uosobieniem dobra, prawdy i mądrości. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu szkoły. Następnie uczniowie naszej szkoły przedstawili program słowno-muzyczny. Wielki to zaszczyt i odpowiedzialność być uczniem szkoły, która nosi imię tak wielkiego człowieka jakim był Edmund Bojanowski. Jesteśmy dumni ze swojego patrona!

Konkursy literacko – plastyczne w Metanoi
W listopadzie uczniowie z Metanoi próbowali zmierzyć się z trudnym zadaniem, jakim jest opowiadanie o samym sobie i swoich wyborach i ich konsekwencjach. Uczniowie klas siódmych i ósmych mogli to zrobić za pomocą komiksu, zaś gimnazjaliści mogli pisać opowiadanie. Z uwagi na trudność tematu i opór przed „dzieleniem się swym życiem osobistym” z innymi, swoje prace przedstawili tylko dwaj uczniowie, za co zostali docenieni ocenami celującymi i drobnymi nagrodami. Zwycięzcami zostali: Aleksander Laskowski z klasy 7a oraz Dawid Smolak, uczeń klasy 3b.
Monika Popławska 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz