WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  • Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się 29 września (piątek) o godz. 9.40 (3 godz. lekcyjna).
  • Kandydować mogą uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum, którzy wchodzą w skład SAMORZĄDU KLASOWEGO.
  • Chętni do pracy w SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM sami zgłaszają swoje kandydatury u opiekunów SAMORZĄDU w terminie do 19 września.
  • Kandydaci w terminie do 21 września (czwartek) przygotowują plakaty z programem wyborczym.

Dyrektor SP Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego zaprasza na zebranie z rodzicami 28.09.2017r. (czwartek) godz. 17.00

Po zebraniu spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców w gabinecie Dyrektora

Poznajemy szkołę

Dnia 06 września 2017 r. uczennice klas: II A i III A szkoły podstawowej wraz z wychowawczynią udały się na spacer po szkole.

Czytaj więcej: Spacer po szkole

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz