Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Katecheci oraz  pracownicy Administracji i Obsługi
Szkoły Podstawowej Nr 30

           14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, który upamiętnia rolę oświaty i nauki w kształtowaniu młodych Polaków. Uroczystość ta jest okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczycielskiego; zawodu, którego nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy mu autentyczne powołanie i twórczy zapał. Każdy z nas był kiedyś uczniem. Każdy ma w pamięci swoich nauczycieli. Może właśnie któryś z nich zauroczył nas do tego stopnia, że zdecydowaliśmy się wybrać ten niełatwy zawód.

         Z tej właśnie okazji Dnia Edukacji Narodowej Drodzy Państwo, życzę Wam, abyście w pamięci wielu pokoleń Polaków pozostali jako ci niezapomniani, ukochani, ciepło wspominani po latach. Życzę Wam wiele zdrowia i sił. Realizujcie swoje marzenia i pasje życiowe z pożytkiem dla całego społeczeństwa. Uczniom naszej szkoły życzę, abyście pamiętali, że otaczają Was nauczyciele, którym zależy na Waszej edukacji.

Nowy gość w Świetlicy

Pani Dominika J. z Naszej Szkoły podarowała dzieciom ze świetlicy piękną i uśmiechniętą żyrafę. Dzieci nazwały ją Isabel. Dziękujemy Pani Dominice za miłą i pomysłową niespodziankę.

Ogłoszenie

Dnia 17 października 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego odbędzie się konkurs geograficzny „Moja Polska”. Zachęcam wszystkich uczniów do udziału. Przewidziane są drobne nagrody i oceny. Szczegóły u organizatora.

Organizator:

Agnieszka Błaszczak

Klimat to temat!

  W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego będą realizowali program „Klimat to temat!” Program łączy elementy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, klimatycznej i obywatelskiej.

 Obecnie mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym. Najwyższy czas, by zintensyfikować wysiłki na rzecz ograniczania konsekwencji zmiany klimatu. Zaplanowany na grudzień Szczyt Klimatyczny COP24, który odbędzie się w Katowicach, jest okazją do rozpoczęcia w szkole poważnych rozmów na temat klimatu i wspólnego zastanowienia się nad rozwiązaniami na szczeblu sektorowym, lokalnym i indywidualnym. „Klimat to temat!” to program wynikający z założenia, że każdy z nas może dokonywać wyborów wpływających na ograniczenie konsekwencji zmiany klimatu, wprowadzając zmiany do naszej codzienności, np. ograniczając spożycie mięsa czy kupując mniej zbędnych produktów, ale też poprzez wpływanie na decyzje władz lokalnych, a nawet centralnych. Udział w programie oraz wszystkie podjęte w nim działania też są krokiem na rzecz klimatu! Naszym celem jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli oszacować znaczenie problemu zmiany klimatu i na tej podstawie podejmować świadome decyzje – teraz i w przyszłości.

Uczniowie uczestniczący w programie:

- dowiedzą się o tym, czym jest zmiana klimatu, jakie są jej przyczyny i konsekwencje oraz jak ją ograniczać,

- zrealizują projekt edukacyjny na temat klimatu

- przekażą informacje na temat zmiany klimatu społeczności szkolnej i lokalnej, zwracając uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań ograniczających jej konsekwencje,

- nawiążą bliższą współpracę z nauczycielkami i nauczycielami innych przedmiotów, dla których klimat również jest ważnym tematem,

- staną się częścią międzynarodowych działań na rzecz ograniczania konsekwencji zmiany klimatu,

- pokażą innym uczniom, że ich działania mają wpływ na globalne wyzwania,

- pokażą swoje działania i wymienią doświadczenia z innymi uczestniczkami i uczestnikami programu,

- zyskają doświadczenie z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, klimatycznej i obywatelskiej.

Szkolne koordynatorki programu: Agnieszka Błaszczak i Małgorzata Gumieniak

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz