Wizytacja kanoniczna jego Ekscelencji Ks. Abp. Edwarda Ozorowskiego w naszej szkole

                                 „ Bądź pozdrowiony gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź,

                                 My zapalimy zamiast lamp, szczęśliwe ognie naszych serc”

           Dnia 30 kwietnia 2015 roku mieliśmy wielką radość przywitać w progach naszej szkoły  Jego Ekscelencję Ks. Abp. Edwarda Ozorowskiego. Ksiądz Arcybiskup przybył do naszej szkoły w ramach wizytacji kanonicznej odbywanej w parafii matki Bożej Fatimskiej.

 

Już od rana z niecierpliwością oczekiwaliśmy na niezwykłego gościa. Przywitaliśmy Księdza Arcybiskupa i towarzyszących mu Księży śpiewem naszej scholi  kierowanej przez panią Marzenę Abuzarebę i panią Annę Daniewicz. Następnie Pani Dyrektor uroczyście powitała Księdza Arcybiskupa i wyraziła radość z Jego odwiedzin w imieniu całej społeczności szkolnej .

Następnie księdza biskupa  powitał patron naszej szkoły – bł. Edmund Bojanowski, w którego rolę wcielił się Kamil Grzesiak. Jako patron szkoły zaprosił szanownego gościa do spędzenia czasu z całą społecznością szkolną. Następnie młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przedstawiła kilkuminutowy montaż słowno – muzyczny. 

Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup wygłosił pasterskie słowo . Z uśmiechem dziękował za zaproszenie do naszej szkoły, przypominał nam wszystkim, że powinniśmy naśladować w swoim życiu i postepowaniu naszego patrona. Zwrócił szczególną uwagę na to, żeby starać się budować jedność wspólnoty szkolnej poprzez wzajemna miłość i życzliwość. Na zakończenie udzielił nam Błogosławieństwa i przy słowach  pieśni „’Ofiaruję Tobie Panie mój..” Zakończył swoją  duszpasterską wizytę w Zespole Szkół nr 17.

Serdecznie dziękujemy Księże Arcybiskupie za Twój uśmiech i ciepłe słowa. Bóg zapłać!

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz