Prezentacja projektów edukacyjnych.

    Dnia 05 czerwca 2019 roku odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych zrealizowanych w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Uczniowie wraz z opiekunami przedstawili efekty swojej pracy. Projekt edukacyjny, to działanie mające na celu rozwiązanie jakiegoś problemu, odszukanie odpowiedzi na ważne pytania, sformułowanie rozwiązania. Udział w projekcie edukacyjnym umożliwia uczniom zdobywanie i rozwijanie umiejętności kluczowych takich, jak: współpraca w grupie, wcielanie się w różne role, komunikowanie się, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji, stawianie pytań i formułowanie wniosków, planowanie pracy, samokontrola i samoocena oraz prezentowanie wyników pracy na forum. W szkole realizowano pięć projektów edukacyjnych: 

-Klimat to temat!

-Zmienić kierunek;

-Z matematyką i fizyką za pan brat od najmłodszych lat.

-Odległość w przestrzeni kosmicznej.

-Poszukuję, obserwuję, wnioskuję.

W pracę byli zaangażowani uczniowie klas III gimnazjum. Wszyscy dobrze wywiązali się ze swoich zadań.

Koordynator

Agnieszka Błaszczak

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz