Wybitni Polacy 2017

Szkolne Koło Czytelnicze  przygotowało na miesiąc listopad wystawę pt. ,,Wybitni Polacy 2017’’. Wśród nich znaleźli się Marszałek Józef Piłsudski, Adam Chmielowski, bł.  Honorat Koźmiński oraz Tadeusz Kościuszko, którzy zostali wybrani przez posłów Sejmu Patronami Roku 2017. Poprzez tę ekspozycję chcieliśmy jeszcze raz przypomnieć i przybliżyć społeczności szkolnej sylwetki zasłużonych dla Polski obywateli. Wystawę można obejrzeć na korytarzu głównym w gimnazjum do końca listopada.

Zapraszamy również do biblioteki na obejrzenie gazetki poświęconej patronowi naszej szkoły  bł. Edmundowi Bojanowskiemu z okazji jego 203 rocznicy urodzin.

Ponownie przystąpiliśmy do projektu ,,Poczytajmy’’

Szkolne Koło Czytelnicze w nowym roku szkolnym 2017/18 ponownie zgłosiło swój udział w ogólnopolskim programie ,,PoczytajMy’’ organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, który polega na wolontariacie czytelniczym, czyli czytaniu młodszym dzieciom przez starsze. Za udział   w projekcie w roku szkolnym 2016/17 otrzymaliśmy dyplom dla szkoły i najaktywniejszych członków Szkolnego Koła Czytelniczego. W naszej szkole to gimnazjaliści zobowiązali się do czytania uczniom ze szkoły podstawowej. Nabór do SZKCZ trwa przez cały rok.

Wolontariusze czytelniczy pilnie poszukiwani!

Miejsce Przyjazne Pszczołom cd.

     12.05.2017r. członkowie Szkolnego Koła Czytelniczego i klasa 6 posiała nasiona kwiatów - przysłanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - (nagietek lekarski, nachyłek barwierski, onetek niski) do doniczek w ramach akcji „Poczytajmy o…pszczołach”.

Czytaj więcej: Pszczoły

Poczytajmy…

Biblioteka szkolna przystąpiła w tym roku szkolnym do ogólnopolskiego programu ,,PoczytajMy’’ organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, który polega na wolontariacie czytelniczym, czyli czytaniu młodszym dzieciom przez starsze.

Czytaj więcej: Kolo czytelnicze

Szkolne Koło Czytelnicze

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz