Miejsce Przyjazne Pszczołom cd.

     12.05.2017r. członkowie Szkolnego Koła Czytelniczego i klasa 6 posiała nasiona kwiatów - przysłanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - (nagietek lekarski, nachyłek barwierski, onetek niski) do doniczek w ramach akcji „Poczytajmy o…pszczołach”. Na początku czerwca gdy rośliny już wzrosły przesadziliśmy jej do naszego szkolnego ogródka przed szkołą. Od tej pory znajduje się tam Miejsce Przyjazne Pszczołom. Oprócz tego w ramach akcji w maju i w czerwcu w bibliotece szkolnej odbywały się zajęcia edukacyjne na temat roli pszczół na podstawie książki Piotra Sochy ,,Pszczoły".

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i  udział w akcji.

Poczytajmy…

Biblioteka szkolna przystąpiła w tym roku szkolnym do ogólnopolskiego programu ,,PoczytajMy’’ organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, który polega na wolontariacie czytelniczym, czyli czytaniu młodszym dzieciom przez starsze.

Czytaj więcej: Kolo czytelnicze

Szkolne Koło Czytelnicze

Miejsce Przyjazne Pszczołom

Szkolne Koło Czytelnicze przystąpiło do akcji czytelniczej „Poczytamy o pszczołach” w ramach projektu „PoczytajMY”, która jest przeprowadzana w partnerstwie z „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

Czytaj więcej: Miejsce przyjzane pszczolom

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz