DOKUMENTY DO POBRANIA:

PODANIA O EGZAMINY KLASYFIKACYJNE I POPRAWKOWE--->pobierz

1) Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017 - Pobierz

2) Koncepcja pracy szkoły na lata 2016-2021 - Pobierz

3) Statut Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku- tekst jednolity - Pobierz

4) Aneks nr 1-zmiana projektu edukacyjnego- Pobierz 

5) Procedury realizacji dwóch lat w jednym roku szkolnym- Pobierz (podanie- Pobierz)

6) Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego-Pobierz 

7) Procedura zwalniania z drugiego języka obcego - Pobierz

8) Wewnątrzszkolne procedury przeprowadzania i organizowania sprawdzianu/egzaminu w Zespole Szkół nr 17 od roku szkolnego 2014/2015 - Pobierz

9) Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku - Pobierz

10) Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 17 - Pobierz 

11) Procedura realizacji obowiązku szkolnego w ZS17 - Pobierz

12) Procedura obiegu informacji w ZS17 - Pobierz

13) Regulamin organizowania wycieczek w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku - Pobierz

      Załączniki do regulaminu:

      - zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce - pobierz

      - informacja dla rodziców/opiekunów prawnych - pobierz

      - zgoda rodziców na samodzielny powrót z wycieczki/odbiór dziecka-pobierz

      - regulamin organizowania wycieczek w ramach projektu "Czas na edukację - szansą na przyszłość - pobierz

14) Regulamin przyznawania statuetek "Mundek" w Zespole Szkół nr 17 ---> pobierz

15) Regulamin korzystania z podręczników szkolnych w Zespole Szkół nr 17 ----> pobierz

 

PORADNIKI:

 1)Poradnik dotyczący wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim 

 - pobierz w formaci pdf -

 Poradnik dostępny jest również na stronie Podlaskiego Kuratorium Oświaty pod adresem: 

 http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=4240

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz