Dokumenty do pobrania

1) Podanie o promocję warunkową ---> pobierz
2) Statut Szkoły Podstawowej nr 30 ---->pobierz
3) Program wychowawczo-profilaktyczny SP nr 30 ---> pobierz

4)  Program naprawczy frekwencji uczniów SP30 --->pobierz

5) Program współpracy z rodzicami w SP30 -->pobierz

Procedury :

1) Procedura realizacji dwóch klas w jednym roku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Bł. Edmunda Bojanowskiego --->pobierz

-podanie o dopuszczenie ----->pobierz

2) Procedury bezpieczeństwa ucznia w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego. ------>pobierz

3) Procedura realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego ----->pobierz

4)  Procedury bezpieczeństwa ucznia w SP30 --> pobierz

5) Procedura zwolnienia z nauki drugiego języka obcego ---> pobierz

-wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego ----> pobierz

6) Procedura przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego --->pobierz

Regulaminy:

1) Regulamin korzystania z boiska ----> pobierz

2) Regulamin wolontariatu  ---->pobierz

3) Regulamin przyznawania statuetek "Mundek" ----> pobierz

4) Regulamin korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych -----> pobierz

5) Regulamin organizowania wycieczek -----> pobierz

6) System kar i nagród ----->pobierz

 

PORADNIKI:

 1)Poradnik dotyczący wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim 

 - pobierz w formaci pdf -

 Poradnik dostępny jest również na stronie Podlaskiego Kuratorium Oświaty pod adresem: 

 http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=4240

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz