Dokumenty do pobrania

1) Podanie o promocję warunkową ---> pobierz
2) Statut Szkoły Podstawowej nr 30 ---->pobierz
3) Program wychowawczo-profilaktyczny SP nr 30 ---> pobierz

Procedury :

1) Procedura realizacji dwóch klas w jednym roku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Bł. Edmunda Bojanowskiego --->pobierz

-podanie o dopuszczenie ----->pobierz

2) Procedury bezpieczeństwa ucznia w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego. ------>pobierz

3) Procedura realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. bł. Edmunda Bojanowskiego ----->pobierz

Regulaminy:

1) Regulamin korzystania z boiska ----> pobierz

2) Regulamin wolontariatu  ---->pobierz

 

PORADNIKI:

 1)Poradnik dotyczący wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim 

 - pobierz w formaci pdf -

 Poradnik dostępny jest również na stronie Podlaskiego Kuratorium Oświaty pod adresem: 

 http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=4240

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz