Harmonogram zadań związanych z egzaminem gimnazjalnym 2018 r.

TERMIN

ZADANIE/ DZIAŁANIE

do 30 września 2017 r.

przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji języka obcego

do 15 października 2017 r.

przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych (w przypadkach losowych również później)

do 20 listopada 2017 r.

poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczna dostosowaniach

do 23 listopada 2017 r.

przyjecie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu lub niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

do 30 listopada 2017 r.

przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego 

5-7 grudnia 2017 r.

przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem

do 18 stycznia 2018 r.

przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym

do 28 lutego 2018 r.

poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego

do 30 marca 2018 r.

przyjecie od rodziców uczniów – laureatów konkursów – informacji o zmianie języka obcego

do 17 kwietnia 2018 r.

przyjecie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu

18-20 kwietnia 2018 r.

przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego:

18.04.2018 r. – część humanistyczna
19.04.2018 r. – część matematyczno – przyrodnicza
20.04.2018 r. – język obcy nowożytny

4-6 czerwca 2018 r.

przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym

do 15 czerwca 2018 r.

odebranie od OKE zaświadczeń/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz