HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY :
W terminie głównym:
1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00 
 
W terminie dodatkowym:
1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00 
 
HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:
W terminie głównym: 
1. część humanistyczna  – 10 kwietnia 2019 r. (środa)  
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  
- z zakresu języka polskiego  – godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza  – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)  
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  
- z zakresu matematyki  – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny  – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)  
- na poziomie podstawowym  – godz. 9:00  
- na poziomie rozszerzonym  – godz. 11:00
 
W terminie dodatkowym:
1. część humanistyczna  – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego  – godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza  – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  z zakresu matematyki  – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny  – 5 czerwca 2019 r. (środa) na poziomie podstawowym  – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym  – godz. 11:00

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz