Zajęcia kreatywne

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019, w klasach 1-2 SP, była realizowana innowacja pedagogiczna pt. „Zajęcia rozwijające kreatywność o charakterze multisensoryki i sensoplastyki”. Uczniowie nabywali umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie mas plastycznych, odkrywali swoje   uzdolnienia wykonując interesujące prace, rozwijali zainteresowania, dokonywali obserwacji i wyciągali wnioski. Dzięki zajęciom zwiększa się ich samodzielność i coraz lepiej radzą sobie z sytuacjami nowymi. Innowacja będzie kontynuowana w II półroczu. 

„Zajęcia rozwijające kreatywność o charakterze multisensoryki i sensoplastyki”

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019, w klasach 1-2 SP, była realizowana innowacja pedagogiczna pt. „Zajęcia rozwijające kreatywność o charakterze multisensoryki i sensoplastyki”. Uczniowie nabywali umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie mas plastycznych, odkrywali swoje   uzdolnienia wykonując interesujące prace, rozwijali zainteresowania, dokonywali obserwacji i wyciągali wnioski. Dzięki zajęciom zwiększa się ich samodzielność i coraz lepiej radzą sobie z sytuacjami nowymi. Innowacja będzie kontynuowana w II półroczu.

ROZŚPIEWANY JĘZYK POLSKI

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 na lekcjach języka polskiego w klasie VIa była realizowana innowacja pedagogiczna pt. „Rozśpiewany język polski”. Uczniowie śpiewająco ćwiczyli i powtarzali zasady polskiej ortografii na tekstach znanych polskich utworów muzycznych. Innowacja została zaprezentowana innym nauczycielom i Dyrekcji podczas lekcji otwartej, która odbyła się 16 stycznia 2019 r. w klasie VIa. W romantycznym nastroju wspólnie śpiewaliśmy słynny utwór Pawła Domagały pt. „Weź nie pytaj”. Innowacja będzie kontynuowana w II półroczu.

TAKI DUŻY, TAKI MAŁY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ

W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 na lekcjach religii katolickiej realizowana była we wszystkich klasach ósmych innowacja pedagogiczna pt. „Taki duży, taki mały może świętym być”. Uczniowie poznawali różnych świętych i błogosławionych, zastanawiając się, w czym mogą ich naśladować i jakiego patrona wybrać sobie do bierzmowania. Innowacja będzie kontynuowana w II semestrze.

Geografia z TIK

Pracując z uczniami klasy III C gimnazjum na lekcjach geografii wykorzystujemy technologie informacyjno – komunikacyjne. Na jednej z ostatnich lekcji omawiając położenie  Polski w Europie, obszar Polski i ważne wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski wykorzystaliśmy mapę interaktywną. Lekcja przebiegała sprawnie i rozbudziła zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz