ROZŚPIEWANY JĘZYK POLSKI

       W maju w ramach innowacji przeprowadzanej na lekcjach języka polskiego w klasie VI pt. „Rozśpiewany język polski” uczniowie prawie jednogłośnie wybrali do analizy piosenki młodej wokalistki Roksany Węgiel. W wybranych tekstach utworów muzycznych wspólnie wyszukiwaliśmy wyrazy, które mogą sprawiać trudność w dyktandach ortograficznych. Już coraz lepiej nam idzie przyswajanie zasad polskiej ortografii!

Starsi młodszym-projekt edukacyjny

Uczniowie kl. 3a w ramach tygodnia nauk przyrodniczych przeprowadzili dla klas młodszych wiele ciekawych doświadczeń z fizyki . Uczniowie kl. V dowiedzieli się min. dlaczego jedno ciało tonie a drugie pływa, jak sprawić by żarówka świeciła oraz przekonali się , że gaz można przelewać jak ciecz. Zainteresowanie młodszych kolegów było ogromne!

 

TAKI DUŻY, TAKI MAŁY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ

Klasa VIIIa pamięta o wielkim Polaku – Janie Pawle II. Z okazji kolejnej rocznicy śmierci świętego papieża uczciliśmy jego pamięć, wspominając go na naszych lekcjach. Jan Paweł II jest patronem innowacji pt. „Taki duży, taki mały może świętym być”. Janie Pawle II, prosimy, módl się za nami!

Dogadajmy się -  mediacje rówieśnicze”

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Dogadajmy się -  mediacje rówieśnicze”. Z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów wynika, że zdecydowana większość ( 65%) nie wie co to jest mediacja i w jaki sposób mogła by one pomóc w rozwiązaniu sporu. Działania przeprowadzane w ramach innowacji mają na celu przybliżenie oraz uświadomienie uczniom pojęcia mediacji oraz mediatora szkolnego. Na spotkaniach z pedagogiem szkolnym oraz wybranych zajęciach socjoterapeutycznych młodzież poznaje techniki mediacyjne i sposoby rozwiązywania konfliktu przy pomocy mediatora.  Uczniowie poznają również treści dotyczące sytuacji konfliktów, emocji w konfliktach i konstruktywnych sposobów komunikowania się. Działania innowacyjne odbywają się według potrzeb. Objęte nimi są dzieci w klasach VII – VIII szkoły podstawowej oraz młodzież w klasach III Gimnazjum. 

Zajęcia kreatywne

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019, w klasach 1-2 SP, była realizowana innowacja pedagogiczna pt. „Zajęcia rozwijające kreatywność o charakterze multisensoryki i sensoplastyki”. Uczniowie nabywali umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie mas plastycznych, odkrywali swoje   uzdolnienia wykonując interesujące prace, rozwijali zainteresowania, dokonywali obserwacji i wyciągali wnioski. Dzięki zajęciom zwiększa się ich samodzielność i coraz lepiej radzą sobie z sytuacjami nowymi. Innowacja będzie kontynuowana w II półroczu. 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz