Dogadajmy się -  mediacje rówieśnicze”

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Dogadajmy się -  mediacje rówieśnicze”. Z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów wynika, że zdecydowana większość ( 65%) nie wie co to jest mediacja i w jaki sposób mogła by one pomóc w rozwiązaniu sporu. Działania przeprowadzane w ramach innowacji mają na celu przybliżenie oraz uświadomienie uczniom pojęcia mediacji oraz mediatora szkolnego. Na spotkaniach z pedagogiem szkolnym oraz wybranych zajęciach socjoterapeutycznych młodzież poznaje techniki mediacyjne i sposoby rozwiązywania konfliktu przy pomocy mediatora.  Uczniowie poznają również treści dotyczące sytuacji konfliktów, emocji w konfliktach i konstruktywnych sposobów komunikowania się. Działania innowacyjne odbywają się według potrzeb. Objęte nimi są dzieci w klasach VII – VIII szkoły podstawowej oraz młodzież w klasach III Gimnazjum. 

Zajęcia kreatywne

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019, w klasach 1-2 SP, była realizowana innowacja pedagogiczna pt. „Zajęcia rozwijające kreatywność o charakterze multisensoryki i sensoplastyki”. Uczniowie nabywali umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie mas plastycznych, odkrywali swoje   uzdolnienia wykonując interesujące prace, rozwijali zainteresowania, dokonywali obserwacji i wyciągali wnioski. Dzięki zajęciom zwiększa się ich samodzielność i coraz lepiej radzą sobie z sytuacjami nowymi. Innowacja będzie kontynuowana w II półroczu. 

ROZŚPIEWANY JĘZYK POLSKI

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 na lekcjach języka polskiego w klasie VIa była realizowana innowacja pedagogiczna pt. „Rozśpiewany język polski”. Uczniowie śpiewająco ćwiczyli i powtarzali zasady polskiej ortografii na tekstach znanych polskich utworów muzycznych. Innowacja została zaprezentowana innym nauczycielom i Dyrekcji podczas lekcji otwartej, która odbyła się 16 stycznia 2019 r. w klasie VIa. W romantycznym nastroju wspólnie śpiewaliśmy słynny utwór Pawła Domagały pt. „Weź nie pytaj”. Innowacja będzie kontynuowana w II półroczu.

TAKI DUŻY, TAKI MAŁY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ

W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 na lekcjach religii katolickiej realizowana była we wszystkich klasach ósmych innowacja pedagogiczna pt. „Taki duży, taki mały może świętym być”. Uczniowie poznawali różnych świętych i błogosławionych, zastanawiając się, w czym mogą ich naśladować i jakiego patrona wybrać sobie do bierzmowania. Innowacja będzie kontynuowana w II semestrze.

Geografia z TIK

Pracując z uczniami klasy III C gimnazjum na lekcjach geografii wykorzystujemy technologie informacyjno – komunikacyjne. Na jednej z ostatnich lekcji omawiając położenie  Polski w Europie, obszar Polski i ważne wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski wykorzystaliśmy mapę interaktywną. Lekcja przebiegała sprawnie i rozbudziła zainteresowanie uczniów przedmiotem.

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz