DORADCA ZAWODOWY

 pracuje codziennie dla Ciebie i Twoich rodziców

  • Udzielam pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczniów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego
  • Pomagam nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także w poszukiwaniu pracy
  • Zapoznaję z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy (porady udzielane także rodzicom naszych uczniów)

Cele i zadania:

Przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i planowania przyszłości zawodowej

  1. Przygotowanie uczniów do planowania swojej kariery, poznania własnych zainteresowań i predyspozycji.
  2. Kształtowanie umiejętności określenia swoich słabych i mocnych stron .
  3. Zapoznanie i podniesienie poziomu edukacji uczniów w zakresie wiedzy o zawodach  i rynku pracy.
  4. Kształtowanie umiejętności konfrontowania swoich własnych predyspozycji   z wyborem zawodu oraz własnym zdrowiem.
  5. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji przy wyborze szkoły i w trakcie poszukiwania pracy.
  6. Przygotowanie uczniów do odpowiedzialności i sumienności wykonanej pracy.
  7. Przygotowanie uczniów do świadomej mobilności w podejmowaniu decyzji zawodowych, życiowych oraz w podnoszeniu kwalifikacji.

 

PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ

Program przygotowujący ucznia do wyboru zawodu prowadzony będzie w gimnazjum przez trzy lata, dlatego został podzielony na moduły:

I moduł – Poznajemy siebie. Uczniowie klas I będą mogli określić własne preferencje zawodowe, uzdolnienia, temperament, oraz cechy osobowości.

II moduł – Poznajemy zawody. Uczniowie klas II zapoznają się z klasyfikacja zawodów, miejscach pracy, czasie pracy, oraz źródłami informacji o zawodach.

III moduł – Poznajemy ścieżki kształcenia oraz wybór szkoły. Uczniowie klas III ćwiczą umiejętności planowania kariery, biorąc pod uwagę swoje zdolności, umiejętności, zainteresowania, osiągnięcia szkolne.

Program ten ma przygotować uczniów do odpowiedzialnego i dorosłego życia.

Zagadnienia z preorientacji zawodowej realizowane są również na zajęciach wiedzy  o społeczeństwie, informatyce oraz w ramach godzin wychowawczych.

 

 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROPONUJE

 CIEKAWE LINKI

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ZAWODY DZIĘKI KTÓRYM NIE BĘDZIESZ GŁODOWAŁ
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI - dla kogo będzie praca za 10 lat
ZAWODY ZA(GROSZ)ONE
10 NAJBARDZIEJ DEPRESYJNYCH ZAWODÓW
RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2012
NAJBARDZIEJ STRESUJĄCE ZAWODY NA ŚWIECIE
ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNE ZAWODY
ŚCIEŻKA KARIERY - CZYLI TWÓJ DŁUGOTRWAŁY PLAN ZAWODOWY cz. 1
ŚCIEŻKA KARIERY - CZYLI TWÓJ DŁUGOTRWAŁY PLAN ZAWODOWY cz. 2
JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA SZANOWANE ZAWODY
OTO NAJOHYDNIEJSZE ZAWODY W POLSCE. A CHĘTNYCH NIE BRAK
WYKSZTAŁCENIE POLSKICH SPORTOWCÓW
W TYCH ZAWODACH PRACY NIE BĘDZIE

   

  CIEKAWE FILMY

PROMOCJA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO  - film dla uczniów i rodziców

METODYKA DORADZTWA ZAWODOWEGO, EDUKACJA ZAWODOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Małe dzieci bawią się w pracę – ignorują rzeczywistość, nie biorą pod uwagę zdolności i możliwości.

Jeśli pytamy małe dziecko co chce robić kiedy będzie dorosłe, to odwołuje się ono do bieżących, zmiennych zainteresowań lub do znajomości z pewną fascynującą osobą. Prawdziwa edukacja zawodowa zaczyna się dopiero w okresie szkolnym. Pamiętać jednak należy, że szkoła nie jest jedynym miejscem nabywania wiedzy i doświadczeń niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowej w okresie dorastania. Wpływ na wybory edukacyjno zawodowe mają także czynniki związane z środowiskiem rodzinnym, a tu głównie:

Czytaj więcej: Doradztwo zawodowe

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz