Kształcenie zawodowe w Białymstoku --->http://www.ksztalceniezawodowe.bialystok.pl/

Moje predyspozycje zawodowe---->pobierz

Tabela odpowiedzi-->pobierz

Kwestionariusz--->pobierz

SzOk! Kim jestem?

Szkolny Ośrodek Kariery w ZS nr 17 w Białymstoku to miejsce, w którym uczniowie mogą  rozpoznać swoje predyspozycje i zainteresowania, uzyskać informacje dotyczące szkół ponadgimnazjalnych, przygotować się do wyboru nowej szkoły, w szkole podstawowej planować „karierę zawodową”.

 Założeniem SzOK-u w naszej szkole była myśl:

„ tak chcemy pomóc naszej młodzieży, aby umiała właściwie wybierać i planować swój rozwój zawodowy, aby potrafiła dać sobie radę w naszej trudnej rzeczywistości”.

Plany SzOK-u :

-badanie predyspozycji zawodowych

-zbieranie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych

-nawiązanie współpracy ze szkołami średnimi

-tworzenie bazy szkół ponadgimnazjalnych w komputerze przez uczniów

-zapraszanie ludzi ciekawych zawodów

-współpraca z biurem kariery

-prowadzenie orientacji zawodowej od pierwszej klasy szkoły podstawowej

-czynne uczestnictwo na Forum Szkół

Cele prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery:

 1. Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań

-przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,

-kształcenie umiejętności planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,

-kształcenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i umiejętności,

-kreowanie postaw aktywnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

2. Kształcenie umiejętności:

-planowania przyszłości zawodowej,

-organizowania pracy w grupie,

-nawiązywania kontaktów- rozmowy telefoniczne, listy, kontakty przez internet,

-przeprowadzania negocjacji

 Przykładowe zajęcia:

1. Zajęcia wstępne: budowanie zespołu pracującego w SzOK-u

2. Kim jestem? Określanie predyspozycji, zainteresowań, umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej osoby

3. Badanie predyspozycji zawodowych uczniów przez specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

4.Kim będę? - analiza rynku pracy

 Koordynator  SzOK-u: A. Cwalińska

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz