Obecnie szkoła prowadzi rekrutację na stanowisko:

- zastępstwo biblioteka 1/2 etatu do 31.12.2018r.

- zastępstwo MCI 1/2 etatu do 31.12.2018r.

- wakat 11 godzin informatyki

Osoby zainteresowane mogą składać komplet dokumentów do dnia 12 października 2018r. w sekretariacie szkoły.

W związku z obowiązującymi przepisami RODO proszę o przeczytanie, uzupełnienie i podpisanie Zgody na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną. CV bez podpisanej zgody na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną nie będą brały udziału w rekrutacji.

rekrutacja pracowników ----->pobierz

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz