Dokumenty przyjmujemy do dnia 03.08.2018r.

W związku z obowiązującymi przepisami RODO proszę o przeczytanie, uzupełnienie i podpisanie Zgody na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną. CV bez podpisanej zgody na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną nie będą brały udziału w rekrutacji.

rekrutacja pracowników ----->pobierz

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz