Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 w Białymstoku

informuje, że nabór uczniów do  
Szkoły Podstawowej Nr 30 jest prowadzony

przez cały rok szkolny.

O przyjęcie do naszej Szkoły mogą ubiegać się wszystkie dzieci,
którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
wydała lub niezwłocznie wyda orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

ZAPRASZAMY !

 

Podanie o przyjęcie do szkoły ---->pobierz

 

 

Rekrutacja do klasy II

Zasady, kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy II Szkoły Podstawowej nr 30 im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018 znajdują się w poniższym dokumencie:

zasady rekrutacji do SP ---> pobierz

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz