Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 17:

 

Dyrektor szkoły:

Maria Elżbieta Kondzior

 

Język polski:

Jadwiga Kułak

Maciej Krotke - wychowawca kl. IIb

 

Język angielski:

Olga Wojciuk - wychowawca kl. IIIb

 

Język niemiecki:

Anna Stasiewicz

 

Religia:

Anna Daniewicz

ks. Marek Wawreniuk

 

Historia i Wiedza o społeczeństwie:

Katarzyna Zajkowska

Marta Kuryłowicz

 

Matematyka:

Sylwia Sobolewska - wychowawca kl. Ia

Barbara Wilczewska - wychowawca kl. II a

 

Fizyka:

Beata Surmacz-wychowawca kl. III a

 

Technika i Edukacja dla bezpieczeństwa:

Patrycja Kurzyna-Maksymiuk

 

Biologia:

Małgorzata Gumieniak-wychowawca kl. VI

Beata Ewa Wielgat - wychowawca kl. I b

 

Geografia:

Agnieszka Błaszczak -wychowawca kl. III c

 

Chemia i Wychowanie do życia w rodzinie:

Beata Ewa Wielgat

 

Przyroda:

Teresa Konopko-wychowawca kl. IV-V

 

Muzyka:

Marzena Abuzareba

 

Plastyka:

Aneta Ramotowska

 

Wychowanie fizyczne:

Teresa Konopko-wychowawca kl. IV-V

Rafał Kucharczyk

Sylwia Sobolewska

 

Kształcenie zintegrowane:

Jolanta Traczyk

 

Socjoterapia:

Andrzej Bakun

 

Pedagog szkolny:

Anna Agnieszka Cwalińska

 

Psycholog:

Bartosz Zdziech

 

Pedagog  terapeuta:

Jolanta Traczyk

 

Logopeda:

Krystyna Kordy

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz