Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 30:

 

Dyrektor szkoły:

Maria Elżbieta Kondzior

 

Wicedyrektor szkoły:

Barbara Wilczewska

 

Język polski:

Jadwiga Kułak - wychowawca kl. III d

Maciej Krotke - wychowawca kl. VIII c

Iwona Gaweł

Język angielski:

Olga Wojciuk - wychowawca kl. VIII

Beata Baranowska

Język niemiecki:

Anna Stasiewicz

Religia:

Anna Daniewicz

ks. Marek Wawreniuk

Historia i Wiedza o społeczeństwie:

Katarzyna Zajkowska

Marta Kuryłowicz

Matematyka:

Sylwia Sobolewska - wychowawca kl. IIIb

Barbara Wilczewska

Mariusz Szajewski

Fizyka:

Beata Surmacz-wychowawca kl. VII b

 Technika i Edukacja dla bezpieczeństwa:

Marta Kuryłowicz

Informatyka

Andrzej Iwaniuk

 Biologia:

Małgorzata Gumieniak - wychowawca kl. V

Beata Ewa Wielgat - wychowawca kl. III a

 Geografia:

Agnieszka Błaszczak -wychowawca kl. VIII

Chemia

Beata Ewa Wielgat

Wychowanie do życia w rodzinie:

Beata Izabella Żukowska

Przyroda:

Teresa Konopko-wychowawca kl. VII a

 Muzyka:

Marzena Abuzareba

Plastyka:

Aneta Ramotowska

 Wychowanie fizyczne:

Teresa Konopko

Rafał Kucharczyk - wychowawca kl. VIII

Mariusz Lisowski

 Kształcenie zintegrowane:

Ewa Skwierczyńska

 Socjoterapia:

Andrzej Bakun

Pedagog szkolny:

Dariusz Mrowiński

Ewa Puczyńska

 Psycholog:

Dominika Jopa

Magdalena Toczydłowska - Góral

 Pedagog  terapeuta:

Jolanta Traczyk

Logopeda:

Krystyna Kordy

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz