*** Opinie uczniów kl. VIII 2018/2019

 

Mocną stroną naszej szkoły jest panująca w niej  atmosfera oraz wspaniała kadra pedagogiczna. No i możliwość realizacji dwóch lat w ciągu roku – tego nie ma w żadnej innej szkole.

Michał kl. VIII

 

W tej szkole najbardziej podoba mi się możliwość realizacji dwóch lat nauki w ciągu jednego roku szkolnego oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

 Rafał kl. VIII

 

Ta szkoła pomogła mi nadrobić zaległości z poprzednich lat. Egzaminu ósmoklasisty nie stanowi już dla mnie przeszkody na drodze dalszej edukacji.

Hubert kl. VIII

 

 Trudno jest znaleźć szkołę, która uczy, rozwija, pomaga uwierzyć w siebie i motywuje  do nauki? Mi się udało.

 Julita kl .VIII

*********************************** 

W tej szkole nadrobiłem zaległości z poprzednich lat. Dzięki temu nie obawiam się już egzaminu gimnazjalnego.

                                                           Damian, klasa III C

***

Dzięki tej szkole uwierzyłam w swoje możliwości i przekonałam się, że warto się uczyć.

                                                            Diana, klasa III C

***

Ta szkoła uczy, rozwija, pomaga uwierzyć w siebie i motywuje do nauki.

                                                           Konrad, klasa III C

***

Bardzo podoba mi się atmosfera panująca w tej szkole oraz wspaniała kadra pedagogiczna. Dzięki tej szkole uwierzyłam w swoje możliwości.

 Ania kl. III

***

 W tej szkole najbardziej podoba mi się to, że można zrealizować dwa lata nauki w ciągu jednego roku szkolnego. Bardzo atrakcyjna jest również możliwość wyjazdu na Zieloną Szkołę pod koniec roku szkolnego.

 Natalia kl. III

 

 Atmosfera, wspaniała kadra pedagogiczna, ciekawie prowadzone lekcje, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, możliwość realizacji dwóch lat nauki w ciągu jednego roku szkolnego  –  to atuty tej szkoły, których trudno nie cenić.

Piotrek, kl. III

 Kiedy okazało się, że będę kontynuował naukę właśnie w tej szkole, miałem pewne wątpliwości. Całkiem niepotrzebnie – ZS 17 w Białymstoku w stu procentach spełnia moje oczekiwania. Znalazłem tu nowych przyjaciół, nauczycieli i specjalistów, którzy mnie wspierają, pomagają dostrzec to, co we mnie najlepsze.

 Adam, kl. III

 W bieżącym roku szkolnym kończę naukę w gimnazjum. Bardzo żałuję, że będę musiał rozstać się z tą szkołą. Nigdzie nie znalazłem takiego wsparcia, jak tutaj.

 Aleksander, kl. III

 

  ,,W tej szkole jest miejsce dla każdego dziecka, bez względu na trudności jakie posiada. Szkoła dba o kontakt z rodzicem, nauczyciele przekazują informacje rodzicom na bieżąco. Nauczyciele budują u dzieci wiarę we własne możliwości.Okazują zainteresowanie dziecku (zarówno nauczyciele jak i specjaliści). Budują z uczniami relacje oparte na wzajemnym szacunku. Przywracają uczniom chęć do nauki (poprzez wykorzystywanie ich dobrych stron, nagradzanie). Dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i to zarówno fizycznego jaki i psychicznego. ‘’

 

,,Czujemy, że dzieci  tu są bezpieczne, są dostrzegane, są chwalone za najmniejsze postępy. Dostrzega się wkład dzieci w wykonywanie zadań.’’

 

,,Wiele pracy wkłada dyrektor szkoły. Jest osobą pozytywnie postrzeganą. Zajęcia dostosowane do możliwości dziecka, jego stanu zdrowia, potrzeb, stwierdzonych problemów, trudności. Wsparcie specjalistów zależne od rodzaju problemów.Dużo rozmawiają z uczniami, słuchają ich.’’

 

,,Uczniowie są zachęcani do współpracy z nauczycielem poprzez motywowanie, dobre słowo. Organizacja zajęć z wykorzystaniem biofeedbacku. Dzieci maja wyjścia na zewnątrz - na basen. Dzieci potrzebujące mają zapewnione obiady, opiekę świetlicową.’’.

 

,,Uważamy, że gdyby nie ta szkoła to nasze dzieci miałyby więcej problemów, nie otrzymałyby pomocy w rozwiązaniu swych problemów, nie poradziłyby sobie. ‘’

 

Wypowiedzi rodziców pochodzą z wywiadu grupowego z rodzicami przeprowadzonego przez wizytatorów Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w Szkole Podstawowej nr 30

 

w czasie ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2016 roku

   

   "Zespół Szkół nr 17 wszechstronnie wspiera rozwój dziecka. Nauka odbywa się w niewielkich grupach. Dzięki temu dzieci nie są anonimowe. Indywidualne podejście gwarantuje zauważenie potrzeb, trudności i sukcesów każdego ucznia. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze pomagają w nadrobieniu zaległości edukacyjnych, a bogata oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia rozwijanie zainteresowań. Dla rodziców niezwykle istotne jest bezpieczeństwo zapewniane na terenie szkoły. Ważny jest również stały kontakt z nauczycielami i wychowawcą klasy w celu wymiany informacji o dziecku, czego skutkiem są postępy w nauce oraz pozytywne zmiany  w zachowaniu."

 Pani Mariola Kalinowska, mama ucznia naszej szkoły

***

      "Prowadzę rodzinny dom dziecka w Białymstoku. Część dzieci  będących pod moją opieką ukończyła już Zespół Szkół nr 17, a niektóre jeszcze tu uczęszczają. Moi podopieczni w swoim rozpoczynającym się dopiero życiu, przeżyli  już  wiele trudnych, często  traumatycznych sytuacji. Zdecydowałem się na wybór szkoły, która jest nieduża, w której dziecko i jego problemy nie znikają  „w tłumie”. W Zespole Szkół nr 17 wiem, co się dzieje z moimi wychowankami - na bieżąco jestem informowany o ewentualnych problemach z zachowaniem, czy trudnościami w nauce. Razem  z  Dyrekcją, psychologami, terapeutami i wszystkimi nauczycielami, uczącymi w tej szkole, mamy wspólny cel - pomóc dzieciom i młodzieży pokonać ich trudności i zapewnić lepszy start do samodzielności." 

Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 17

                                      Pan Jacek Czerkacz                       

*** 

Moim zdaniem to  dobra szkoła. Mogłem zrealizować dwa lata nauki w ciągu jednego roku szkolnego. Atmosfera jest super.

 Patryk

***

To  bombowa szkoła!!! Można szybko dostać dobrą ocenę. W dodatku  nauczyciele  są „spoko”,  pomagają i rozumieją różne sytuacje. 

Uczeń kl.III PG 23

***

Z poprzedniego gimnazjum  mnie wyrzucili, a tutaj chodzę od 2 lat. Mam szansę ukończyć szkołę, żeby później zdobyć jakiś zawód.

 Bartek

***

Do Publicznego Gimnazjum nr 23 uczęszczam od dwóch lat i słyszałam o nim różne, nieprawdziwe opinie. Obalam wszystkie mity o naszej szkole i sugeruję, aby samemu się przekonać, jak tu przebiega nauka. Bardzo podoba mi się to, że nauczyciele rozumieją moje problemy, a uczniowie pracują nad sobą i swoim zachowaniem. Wielu absolwentów  kontynuuje naukę w dobrych szkołach ponadgimnazjalnych i osiąga sukcesy w dalszym życiu.

Martyna Kopaczel

                                                                        Ucz.kl.III PG 23

 ***

 Zmieniłam swoją szkołę na Publiczne Gimnazjum nr 23, ponieważ z poprzedniej zostałam  wyrzucona za  nieobecności. Kiedy przyszłam pierwszy raz na lekcję, miałam duże obawy, które okazały się zupełnie niepotrzebne. W szkole panuje miła atmosfera a  nauczyciele pomagają  uczniom. Są również psycholodzy, z którymi można porozmawiać, „wygadać się” i  dzięki temu, poczuć się lepiej. Zdobyłam tu również nowe koleżanki i nowych kolegów, a nawet się  zaprzyjaźniłam. Bardzo się cieszę, że mam  szansę ukończyć gimnazjum z dobrymi ocenami i wybrać wymarzoną szkołę średnią. 

Milena Olechnowicz 

Ucz. kl. III PG23

 ***

 Naukę w Publicznym Gimnazjum nr 23 rozpoczęłam w 2012 roku. Znalazłam się tu, ponieważ sprawiałam problemy wychowawcze  w swojej macierzystej szkole. W„ gimnazjum na Orlej” dostałam szansę na to, aby się zmienić. Zaczęłam zdobywać dobre oceny, na które nie miałam szansy w poprzedniej szkole. Nauczyciele traktują  każdego z nas indywidualnie, pomagają uporać  się z brakami w nauce (co w moim przypadku było bardzo ważne). Na lekcjach panuje miła atmosfera, nie tylko się uczymy, ale również żartujemy. Zajęcia są ciekawe, dzięki czemu mam ochotę na nie przychodzić.  Przykro mi, że w tym roku kończę naukę w tej szkole. Mam nadzieję, że nauczyciele z  PG 23 pomogą  innym tak samo, jak pomogli  mi. 

Kornelia  Leszewicz

Kl.III B

***

Ta szkoła pokazała mi, że warto się uczyć.

                                                         Tomek, klasa III A

***

W tej szkole nadrobiłem zaległości z poprzednich lat.

                                                          Adrian, klasa III A

***

Dzięki tej szkole uwierzyłam w swoje możliwości.

                                                           Sylwia, klasa III A

***

Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym przez trzy lata nauki w gimnazjum, nie bałem się przystąpić do egzaminu gimnazjalnego.

                                                          Łukasz, klasa III A

***

Ta szkoła uczy, rozwija, pomaga uwierzyć w siebie.

                                                          Martyna, klasa III A

 

 Dziękujemy, czekamy na więcej opinii na temat naszej szkoły.

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz