ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Ustawowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

3 września 2018r./poniedziałek/-rozpoczęcie roku szkolnego

1 listopada 2018r. / Czwartek/- Wszystkich Świętych

24.12.2018r.- 01.01.2019r.-Zimowa przerwa świąteczna

21.01- 03.02.2019r.- Ferie zimowe /podlaskie/

18-23.04.2019r.-Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2019r.-  / środa/- Święto Pracy

3 maja 2019r. /piątek /-Święto Konstytucji 3 maja

20 czerwca 2019r. /czwartek/- Boże Ciało

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych- / piątek/ 21czerwca 2019r. 

 

Dodatkowe dni  wolne w Szkole Podstawowej Nr 30 w roku szkolnym 2018/2019:

 

Szkoła Podstawowa

 

Gimnazjum

 

2.11.2018r.–piątek – dzień Zaduszny

10.04.2019r. – środa - egzaminy gimnazjalne

11.04.2019r. – czwartek - egzaminy gimnazjalne

12.04.2018r - piątek - egzaminy gimnazjalne

15.04.2019r. – poniedziałek- egzamin ósmoklasisty 

16.04.2019r. – wtorek- egzamin ósmoklasisty 

17.04.2019r. - środa- egzamin ósmoklasisty  2.05.2019r. – czwartek – Dzień Flagi

 

 

2.11.2018r. – piątek – dzień Zaduszny

10.04.2019r. – środa- egzaminy gimnazjalne

11.04.2019r. – czwartek- egzaminy gimnazjalne

12.04.2018r – piątek- egzaminy gimnazjalne

15.04.2019r. – poniedziałek- egzamin ósmoklasisty 

16.04.2019r. – wtorek- egzamin ósmoklasisty 

17.04.2019r. - środa- egzamin ósmoklasisty

2.05.2019r. – czwartek – Dzień Flagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz