ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 Ustawowe dni wolne od nauki:

1 września 2016r./czwartek/-rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2016r./piątek/ -Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2016r. / wtorek/- Święto Zmarłych

11 listopada 2016r./piątek/ -Święto Niepodległości

23-31.12.2016r.-Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2017r. /piątek/ -Święto Trzech Króli

23.01- 05.02.2017r.- Ferie zimowe /podlaskie/

13-18.04.2017r.-Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2017r.-  / poniedziałek/- Święto Pracy

3 maja 2017r. /środa/-Święto Konstytucji 3 maja

15 czerwca 2017r. /czwartek/- Boże Ciało

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych- / piątek/ 23czerwca 2017r.

Dodatkowe dni  wolne od nauki w Zespole Szkół Nr 17
w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła Podstawowa

 

Gimnazjum

31.10.2016r.- /poniedziałek/ przed  Świętem Zmarłych

2 stycznia 2017r. / poniedziałek/

2 maja 2017 r. – /wtorek/ święto Flagi RP

9 czerwca 2017r.- /piątek / wyjazd integracyjny

16 czerwca 2017 r. -/piątek / po Bożym Ciele

 

31.10.2016r.- /poniedziałek/ przed  Świętem Zmarłych

2 stycznia 2017r. / poniedziałek /

19 kwietnia 2017 r.– /środa / egzamin gimnazjalny

20 kwietnia 2017 r. – /czwartek /  egzamin gimnazjalny

21 kwietnia 2017r. –/piątek /egzamin gimnazjalny

2 maja 2017 r. – /wtorek / święto Flagi RP

9 czerwca 2017r.- /piątek / wyjazd integracyjny

16 czerwca 2017 r. -/piątek / po Bożym Ciele

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz