Programy  profilaktyczno -  wychowawcze realizowane

w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 30

Lp.

Nazwa  programu

Odbiorcy- uczestnicy

Realizatorzy

1

,, Cała szkoła czyta książki program poprawy czytelnictwa.

uczniowie i rodzice

Marzena Abuzareba

Andrzej Boublej

wszyscy nauczyciele i specjaliści

2

,,PoczytajMy’’-program organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

uczniowie i rodzice

Marzena Abuzareba

Andrzej Boublej

3

Elementy Treningu Zastępowania Agresji

uczniowie klas gimnazjalnych

Andrzej Bakun

4

„Strażnicy uśmiechu”

uczniowie klasy IV

Małgorzata Gumieniak

5

Żyj smacznie i zdrowo”

uczniowie klas drugich

Wychowawcy klas drugich

6

„Młodzież na rozdrożu”

uczniowie klas drugich i ich rodzice

Wychowawcy klas drugich

7

Tutoring rozwojowo- wychowawczy

uczniowie i rodzice klasy II A

Beata Ewa Wielgat

8

„Wspierając rodzinę  zapobiegamy występowaniu FAS”.- projekt grantowy

uczniowie i rodzice klas gimnazjalnych

Beata Ewa Wielgat

9

Program „Słyszę”- profilaktyka wad i zaburzeń słuchu.

uczniowie szkoły

Krystyna Kordy

10

„Weź oddech w Białymstoku”

uczniowie klas II i III gimnazjum

Małgorzata Gumieniak

Agnieszka Błaszczak

11

„Trzymaj formę”

uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej i ich rodzice

Beata Surmacz

Dariusz Mrowińki

Anna Stasiewicz

Małgorzata Gumieniak

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz