Programy  profilaktyczno -  wychowawcze realizowane

w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej Nr 30

 

Lp.

Nazwa  programu

Odbiorcy - uczestnicy

Realizatorzy

1

Bezpieczne wakacje

Wszyscy uczniowie

Patrycja  Kurzyna - Maksymiuk

2

Strażnicy uśmiechu

Uczniowie i rodzice kl. VI

Małgorzata Gumieniak

3

,,PoczytajMy’’- program organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

uczniowie SP -rodzice

Marzena Abuzareba

Andrzej Boublej

4

,, Cała szkoła czyta książki’’-program poprawy czytelnictwa.

uczniowie SP-rodzice

Marzena Abuzareba

Andrzej Boublej

wszyscy nauczyciele i specjaliści

 

 Programy profilaktyczno-  wychowawcze realizowane

 w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum Nr 23

 

Lp.

Nazwa  programu

Odbiorcy- uczestnicy

Realizatorzy

1.

Elementy Treningu Zastępowania Agresji

Uczniowie PG

Andrzej Bakun

2. 

„Żyj smacznie i zdrowo”

uczniowie klas pierwszych

Beata Wielgat

Sylwia Sobolewska

3.

„Trzeci Elementarz, program siedmiu kroków”

uczniowie klas pierwszych

Beata Wielgat

Sylwia Sobolewska

4.

Projekt grantowy „Nastolatek + seks oraz nastolatek + alkohol to bardzo destrukcyjne połączenia”

Uczniowie i ich rodzice

Beata Wielgat

5.

Młodzież na rozdrożu

Uczniowie klas pierwszych i ich rodzice

Beata Wielgat

Sylwia Sobolewska

 

6.

Bezpieczne wakacje

Wszyscy uczniowie

Patrycja Kurzyna - Maksymiuk

7.

Tydzień Edukacji Globalnej

Uczniowie PG

Agnieszka Błaszczak

8.

,, Cała szkoła czyta książki’’- program poprawy czytelnictwa.

Uczniowie PG

Marzena Abuzareba

Andrzej Boublej

wszyscy nauczyciele i specjaliści

9.

,,PoczytajMy’’- program organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

Uczniowie PG

 

Marzena Abuzareba

Andrzej Boublej

 

 

 

Programy  profilaktyczno -  wychowawcze realizowane

w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej Nr 30

„Strażnicy uśmiechu”

Program realizowany jest w klasie IV/V SP . Jego celem jest kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży.

Wspólne zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy pomagają dzieciom:

• osiągnąć emocjonalną stabilizację,

• wyrażać własne zdanie,
• dowiedzieć się czegoś nowego o sobie,
• doskonalić umiejętności porozumiewania się z ludźmi,
• budować zaufanie w stosunku do siebie i innych,
• rozwijać poczucie własnej wartości,
• umacniać i zawiązywać nowe przyjaźnie,
• nauczyć się lepiej rozumieć i szanować siebie i innych.

Trzeci elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”

Program jest realizowany w klasie VI SP i klasach I – III PG.  Jego celem jest wyposażanie młodych ludzi w postawy, które pomogą im podejmować mądre decyzje w sytuacjach związanych ze środkami psychoaktywnymi.

Opiera się on na treściach:
1. KROK pierwszy- "Poszukiwanie szczęścia"
Uczy, w jaki sposób pokonywać lub omijać przeszkody i pułapki na drodze do szczęścia. Prawdziwe szczęście tworzą wartości: Miłość, Wolność, Przyjaźń, Radość.
2.  KROK drugi- "Chemiczna pułapka"
 Niektórzy ludzie dają się zwieść chwilowym przyjemnościom sięgając używki. Należy jednak pamiętać, że używanie środków psychoaktywnych to jak gra w karty z zawodowym oszustem- w pewnym momencie człowiek jest osaczony, traci siły bez których trudno wydostać się z chemicznej pułapki.
3. KROK trzeci- "Używanie i nadużywanie"
Większość problemów ludzi związanych z substancjami chemicznymi wynika z ich nadużywania. Człowiek powinien wiedzieć jaka ilość alkoholu etylowego krąży w jego krwi po wypiciu konkretnej ilości napoju alkoholowego. Tylko wtedy może obserwować swoje kontakty z używkami.
4. KROK czwarty- "Uzależnienie"
Nierzadko zabawa z alkoholem lub innych środkami staje się śmiertelną chorobą. Ludzie uzależnieni są bezsilni w obliczu trudnego do pokonania wroga, ale nie przyznają się do tego i dążą do samounicestwienia. Cierpią również ich bliscy. Ratunek jest jeszcze możliwy...
5. KROK piąty- "Alkohol i nasze uczucia"

Nadużywanie alkoholu zmienia uczucia ludzi, nie tylko samych chorych, ale również tych, którzy z nimi współżyją. Trzeba otaczać swoje uczucia opieką i chronić je przed toksycznym działaniem środków psychoaktywnych. Istnieją sposoby na to, aby skutecznie bronić się przed przykrymi uczuciami wywoływanymi przez ludzi pijanych.

6. KROK szósty- "Sztuka odmawiania"

Jak zachować niezależność, kiedy ktoś namawia Cię na zrobienie czegoś, co nie jest dla Ciebie dobre? Jak odmawiać, nie psując jednocześnie kontaktów z rówieśnikami? Służą temu metody, na opanowanie których warto poświęcić czas.

7. KROK siódmy- "Zdrowe i dobre życie"

To od Ciebie zależy, jaki użytek zrobisz ze swojego życia. Cenną umiejętnością jest być przyjacielem dla samego siebie, pamiętając przy tym o zachowaniach, które ułatwią Ci funkcjonowanie wśród innych ludzi. 

 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” – program profilaktyki antynikotynowej

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Tematyka zajęć:

1. Poznajmy się bliżej

Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia - warsztat I.

2. Laboratorium ciała

Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza - warsztat II.

3. Naucz się mówić „nie”

Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy - warsztat III.

4. Znajdź właściwe rozwiązanie

Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami - warsztat IV.

5. Uwierz w siebie

Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi - warsztat V.

Zajęcia warsztatowe są realizowane przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 17 i edukatorów z instytucji zaproszonych do współpracy. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych i umiejętności uczniów.

Program „Słyszę”- profilaktyka wad i zaburzeń słuchu

 

„Życie z FAS? – Dziękuję, nie piję!”

Głównym celem programu  jest  promowanie abstynencji oraz zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej skutków spożywania alkoholu podczas ciąży.

Trening zastępowania agresji

TZA to program wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowania młodzieży niedostosowanej społecznie

 

Lp.

Nazwa  programu

Odbiorcy- uczestnicy

Realizatorzy

1

Program „Słyszę”- profilaktyka wad i zaburzeń słuchu.

uczniowie SP

Krystyna  Kordy

2

Strażnicy uśmiechu

Kl. IV i V

Małgorzata Gumieniak

3

Trzeci Elementarz, program siedmiu kroków

Kl. VI

Teresa Konopko

 

 Programy profilaktyczno-  wychowawcze realizowane

w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum Nr 23

Lp.

Nazwa  programu

Odbiorcy- uczestnicy

Realizatorzy

1

Program „Słyszę”- profilaktyka wad i zaburzeń słuchu.

Uczniowie PG

Krystyna Kordy

2.

Elementy Trening Zastępowania Agresji

Uczniowie PG

Andrzej Bakun

3

Trzeci Elementarz, program siedmiu kroków

Uczniowie i ich rodzice

Wychowawcy klas

4

„Życie z FAS? – Dziękuję, nie piję!”

uczniowie gimnazjum i ich rodzice

Beata  Wielgat

 

5

„Żyj smacznie i zdrowo”

uczniowie klas drugich i trzecich

Beata Wielgat

Sylwia Sobolewska

6

Akademia dojrzewania Lactacyd- program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt „ Między nami nastolatkami”

Dziewczęta

Beata Wielgat

7

Program edukacyjno- wychowawczy w ramach kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej  „Świat bez głodu”

Uczniowie PG

Opiekunowie SKW

8

Projekt grantowy „Wzmacnianie rodziny, czyli o budowaniu więzi będących podstawą profilaktyki uzależnień”.

Uczniowie i ich rodzice

Beata Wielgat

9

Młodzież na rozdrożu

Uczniowie i ich rodzice

Beata  Wielgat

 

 

Programy  profilaktyczno -  wychowawcze realizowane

w roku szkolnym 2014/2015

w Szkole Podstawowej Nr 30 

 

Lp.

Nazwa  programu

Odbiorcy - uczestnicy

Realizatorzy

1.

Program „Słyszę”- profilaktyka wad i zaburzeń słuchu.

uczniowie SP

K. Kordy

2.

Strażnicy uśmiechu

10

M. Gumieniak

3.

Bezpieczna szkoła

uczniowie SP

Koordynator Piotr Rząca

4.

Bezpieczna Szkoła- projekt” Tytoń, narkotyki…”

Kl. I-III, IV-V, VI

A. Cwalińska

 

Programy profilaktyczno-  wychowawcze realizowane

w roku szkolnym 2014/2015

w Publicznym Gimnazjum Nr 23

 

Lp.

Nazwa  programu

Odbiorcy- uczestnicy

Realizatorzy

1.

Program „Słyszę”- profilaktyka wad i zaburzeń słuchu.

Uczniowie PG 23

K. Kordy

2.

„Życie z FAS? – Dziękuję, nie piję!”

uczniowie gimnazjum i ich rodzice

B. Wielgat

S. Sobolewska

3.

„Żyj smacznie i zdrowo”

uczniowie klas IIA i IIB

B. Wielgat

S. Sobolewska

4.

„Strażnicy uśmiechu”

40

M. Gumieniak

5.

"Bezpieczna szkoła"

12

Koordynator P.Rząca

6.

Akademia dojrzewania Lactacyd- program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt „ Między nami nastolatkami”

Dziewczęta ZS17

B. Wielgat

7.

Program edukacyjno- wychowawczy w ramach kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej  „Świat bez głodu”

uczniowie PG 23

Opiekunowie SKW

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz