Program „Żyj smacznie i zdrowo”

https://www.zyjsmacznieizdrowo.pl/

Cele programu

ü  Zachęcenie uczniów do regularnego spożywania pełnowartościowych posiłków.

ü  Kształtowanie wśród gimnazjalistów postawy szacunku do żywności oraz umiejętności przygotowywania posiłków w taki sposób, by ograniczyć marnowanie jedzenia.

ü  Aktywizacja szkół do realizacji tematów o znaczeniu społecznym i kształtowanie wśród uczniów prawidłowych wzorów konsumpcji.

ü  Angażowanie nauczycieli i dyrektorów szkół do podejmowania tematyki związanej z prawidłowym odżywianiem oraz niemarnowaniem żywności, poprzez przeprowadzenie zajęć według przygotowanych scenariuszy lekcji oraz realizacji konkursu poświęconego tej tematyce.

ü  Propagowanie zasad prawidłowego żywienia, dobierania smacznych i zdrowych składników posiłków.

ü  Edukacja z zakresu niemarnowania jedzenia w tym wpływu marnowania na środowisko naturalne. Przybliżenie zasad właściwego przygotowywania i przechowywania posiłków.

ü  Edukacja na temat związków pomiędzy żywieniem a ekologią oraz promowanie proekologicznej postawy.

ü  Angażowanie rodziców do podejmowania tematyki zdrowego odżywiania z ich dziećmi oraz zachęcenie ich do zmiany złych nawyków żywieniowych swoich dzieci.

ü  Kształtowanie nawyków zachowania przy stole zgodnych z zasadami savoir vivre 

 

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 zgłosiliśmy się do udziału w kolejnej, już 8 edycji programu. Czekamy na materiały edukacyjne od organizatora programu

Koordynatorki programu Sylwia Sobolewska i Beata Ewa Wielgat

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz