Program “Młodzież na Rozdrożu”

http://mlodzieznarozdrozu.pl/o-nas/program

CrossRoads jest strategią o charakterze edukacyjnym, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie młodych ludzi do unikania zachowań ryzykownych.

Celami programu jest:

ü  przekazywanie młodzieży pozytywnych wartości i przekonań, w oparciu o które są podejmowane dobre decyzje w życiu.

ü  wspieranie tego, czego naucza się w kontekście rodziny,

ü  pomaganie rodzicom i opiekunom w wychowywaniu i ochronie młodzieży od wielu współczesnych niebezpieczeństw, takich jak: HIV/AIDS i choroby przenoszone drogą płciową, ciąże nastolatek, alkoholizm, uzależnienia i ciągle wzrastające zjawisko przemocy wśród młodych ludzi.

ü  Poprzez współpracę rodziców i nauczycieli pielęgnowanie wartości etycznych oraz kształtowanie praktycznych umiejętności życiowych, które pomagają młodzieży w zdrowym rozwoju, w osiąganiu satysfakcjonującego życia i stawania się osobami oddziałującymi na społeczeństwo w pozytywny sposób.

Lekcje dotykają problemu epidemii chorób przenoszonych drogą płciową i wyjątkowego wyzwania współczesności, jakim jest HIV. Nacisk w programie położony jest na zdobywanie umiejętności, które pozwolą oprzeć się presji rówieśniczej, pomogą w odważnym mówieniu “nie” i w rozwijaniu praktycznych sposobów opierania się pokusom. Dyskusje na tematy typu – jak radzić sobie z porażkami, jak znajdować odwagę w dążeniu do sukcesu, jak planować przyszłość – mogą pomóc młodym ludziom w realistycznym i dalekosiężnym spojrzeniu na życie.

Program koncentruje się na tym, co to znaczy być osobą z dobrym charakterem. Pokazuje, jak ważny jest on dla prowadzenia zdrowego stylu życia i nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Program ma charakter interaktywny. Może być także pomocny w stworzeniu w klasie atmosfery zaufania i środowiska przyjaznego rozwojowi dobrego charakteru.

Program składa się z 5 części:

Część I: Relacje

Część II: Charakter

Część III: Seks we właściwej perspektywie

Część IV: Praktyczne umiejętności życiowe

Część V: Podróż w przyszłość

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz