Strażnicy uśmiechu program wychowawczo - profilaktyczny realizowany

w Szkole Podstawowej Nr 30 w roku szkolnym 2017/2018w klasie IV 

Założenia i cele programu

-  wspomaganie rozwoju samoświadomości, kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży.

Wspólne zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy pomagają dzieciom:

• osiągnąć emocjonalną stabilizację, • rozwijać zdolności przezwyciężania trudnych     stanów emocjonalnych,
• wyrażać własne zdanie,
• dowiedzieć się czegoś nowego o sobie,
• doskonalić umiejętności porozumiewania się z ludźmi,
• budować zaufanie w stosunku do siebie i innych,
• rozwijać poczucie własnej wartości,
• umacniać i zawiązywać nowe przyjaźnie,
• nauczyć się lepiej rozumieć i szanować siebie i innych.

 

Tematy warsztatów:

Warsztat I: Zapoznanie z programem i metodami pracy.

Warsztat II: Poznajemy siebie- samoświadomość.

Warsztat III: Pokochajmy siebie- własna tożsamość.

Warsztat IV: Idealne miejsce relaksu – technika relaksacji.

Warsztat V: Podróż w czasie.

Warsztat V I: Wyrażanie uczuć.

Warsztat VI I: Przekazywanie uczuć.

Warsztat VIII:  Moja złość-1.

Warsztat IX: moja złość – 2.

Warsztat X: Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Warsztat XI: Konflikty pomiędzy dziewczętami a chłopcami- mediacje.

Warsztat XII: Konflikty pomiędzy dziećmi tej samej płci – mediacje.

Warsztat XIII: Konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi- mediacje.

Warsztat XIV: Strach -1.

Warsztat XV: Srach- 2.

Warsztat XVI: Smutek.

Warsztat XVII: Spojrzenie w przyszłość.

Warsztat XVIII: Prawa młodych.

Warsztat XIX: Moje obowiązki.

Warsztat XX:  Gdy dzieci łamią prawa dzieci.

Warsztat XXI: Gdy rodzice łamią prawa dzieci.

Warsztat XXII: Gdy dorośli w szkole łamią prawa dzieci.

Warsztat XXIII: Jesteśmy różni, ale mamy takie same prawa.

Warsztat XXIV: Wartości.

Warsztat XXV: Co możemy zrobić, gdy naruszane są wartości?

Warsztat XXVI: Moja ulubiona historia/ komiks/ bohater filmowy.

Warsztat XXVII: Zazdrość.

Warsztat XXVIII: Miłość.

Warsztat XXIX: Miłość i ja.

Warsztat XXX: Wyrażanie wdzięczności.

Warsztat XXXI: Podsumowanie- podróż przez warsztaty.

Warsztat XXXII: Prezentacja rezultatów programu.

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz