Kultura i obyczaje krajów Ameryki Południowej- spotkanie z wolontariuszką Alicją Trzaską

Dnia 30 listopada 2016 roku w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku odbyło się spotkanie z wolontariuszką Alicją Trzaską. Wolontariuszka opowiedziała o swojej pracy w Ameryce Południowej. Przybliżyła młodzieży trudne warunki życia mieszkańców tego kontynentu. Podkreśliła, że cała podróż to jedno wielkie doświadczenie, rzutujące na  przyszłość. Zagraniczny wolontariat to szczególne doświadczenie i możliwość poznania innego kraju i jego mieszkańców. Wspólna praca i długi pobyt zbliżają ludzi do siebie, co pozwala zwyczajnie zaprzyjaźnić się, rozmawiać zarówno o sprawach doniosłych, jak i codziennych, dzielić zwykłe dni i świąteczne – tak chłonie się miejscową kulturę. To również świetny sposób na nabranie nowych umiejętności, sprawdzenie się w nowych warunkach czy poznanie nowych idei.  A jeżeli nie traktuje się wolontariatu jako nietypowych wakacji, tylko wkłada w niego pracę i serce, to zdobywa się przyjaciół w odległym zakątku świata i robi się coś ważnego dla tego miejsca i ludzi tam mieszkających.

Wolontariuszka pokazała młodzieży wiele ciekawych zdjęć, które skomentowała. Przywiozła ze sobą stroje mieszkańców Ameryki Południowej, które uczniowie mogli przymierzyć.

Lider Edukacji Globalnej

  Agnieszka Błaszczak


PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ WYKONANYCH W RAMACH TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 17 W BIAŁYMSTOKU

W dniach 14.11.2016 r. – 20.11.2016 r. odbył się w naszej szkole Tydzień Edukacji Globalnej. TEG realizowano w placówkach edukacyjno-oświatowych w całej Polsce. Tydzień Edukacji Globalnej to międzynarodowa akcja organizowana co roku (w Polsce od 2011 r.). TEG ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane zwłaszcza (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Główną Ideą tego tygodnia jest umożliwienie młodym ludziom poznania tego z jakimi wyzwaniami i problemami zmaga się współczesny świat.

Tegoroczna, 18. już edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbywała się pod  hasłem„Razem Dla Pokoju”.

Główny cel jaki nam przyświecał to: aktywizacja uczniów do uczestniczenia w zrównoważonym życiu globalnym. Innym celem było  przybliżenie młodym ludziom jak żyją, bawią się i uczą ich rówieśnicy w różnych miejscach globu, rozbudzenie wśród młodzieży tolerancji, ciekawości i akceptacji wobec odmienności kulturowej, odbycie podróży po świecie innych kultur oraz przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z migracjami, w szczególności uchodźstwem.  Chciałyśmy poszerzyć wiedzę na temat edukacji globalnej oraz wymienić się doświadczeniem z uczestnikami projektu.

Pierwszy punkt miał miejsce 14 listopada. Tego dnia na korytarzu szkolnym został wywieszony plakat z tegorocznym hasłem.Panie Katarzyna Zajkowska, Iwona Gaweł i Agnieszka Błaszczak przygotowały gazetkę tematyczną. Tego samego dnia nauczycielki ogłosiły konkurs plastyczny „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030?”.

Kolejnym punktem projektu były pokazy filmowe. W dniach 15 - 18 listopada uczniowie obejrzeli następujące filmy „Uganda – bomba demograficzna”, „Kirgistan – dostęp do wody pitnej”, „Elektroniczne śmietnisko” i „Story of Stuff”. Po każdym filmie odbyła się dyskusja na temat życia w różnych częściach świata, którą poprowadziły koordynatorki projektu.

15 listopada młodzież gimnazjalna pod kierunkiem pani Katarzyny Zajkowskiej, Agnieszki Błaszczak, Krystyny Wydryckiej i Anny Stasiewicz i 16 listopada uczniowie szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Katarzyny Zajkowskiej i Bogumiły Jurgielewicz zagrali w grę dydaktyczną „Mój dzień”. Gra ta pobudziła uczniów do przemyśleń na temat globalnych współzależności, które dotyczą nas wszystkich, a z których często nie zdajemy sobie sprawy. Głównym celem gry było zapoznanie z mechanizmami globalnych współzależności, oraz pobudzenie do refleksji na temat jak naszymi codziennymi indywidualnymi  decyzjami wpływamy na środowisko i losy innych ludzi, mieszkańców różnych regionów.

16 listopada gimnazjaliści pod kierunkiem pani Agnieszki Błaszczak i Marzeny Abuzareby zagrali w grę dydaktyczną „Czy wszyscy mamy tak samo i jak zależymy od innych?”. Ta gra pogłębiła wrażliwość i empatię w kontekście globalnych współzależności.

18 listopada panie Katarzyna Zajkowska, Krystyna Wydrycka, Beata Wielgat, Iwona Gaweł, Bogumiła Jurgielewicz i Agnieszka Błaszczak przygotowały na holu wystawę „Drugie życie naszych rzeczy”. Można na niej było zobaczyć m. in. torbę uszytą z dżinsów, koszyczek origami wykonany z zadrukowanego papieru, świecznik ze słoika, ozdoby świąteczne z plastikowych butelek lub niepotrzebnych ubrań, wykorzystanie starej filiżanki jako doniczki, zastosowanie metalowej puszki jako pojemnika na długopisy.

Pani Agnieszka Błaszczak opracowała scenariusz i przeprowadziła lekcję geografii „Kraje biedne i kraje bogate”. Koordynatorki nawiązały współpracę z Fundacją „Dialog”, z PAH. Sprawozdanie z realizacji TEG wraz z dokumentacją fotograficzną przygotowaną przez panią Krystynę Wydrycką i Iwonę Gaweł przekazały do organizatorów ogólnopolskich.

W ramach TEG udało nam się, opowiedzieć większemu gronu dzieci i młodzieży czym jest edukacja globalna i jakie są jej aktualne wyzwania. Przez cały tydzień starałyśmy się przekazać podstawową wiedzę teoretyczną, zapytać o dotychczasowe działania oraz w praktyczny sposób poruszyć myślenie młodych ludzi na temat tegorocznego hasła.

Przed nami jeszcze spotkanie z wolontariuszką z Ameryki Południowej, które odbędzie się dnia 30 listopada 2016 roku. Zapraszamy.

Szkolny koordynator Edukacji Globalnej

Agnieszka Błaszczak

Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.

Celem projektu jest przygotowanie Liderów Edukacji w zakresie edukacji globalnej, którzy z zespołem nauczycieli różnych przedmiotów i zajęć szkolnych będą współtworzyć regionalną sieć certyfikowanych Szkół Liderów Edukacji Globalnej.

Liderzy zostaną przygotowani do pracy z zespołami nauczycieli w szkole przez koordynatorów - trenerów  regionalnych edukacji globalnej wpisanych na listę ORE-MEN-MSZ.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Udział szkoły w projekcie pomoże w rozwijaniu kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie oraz budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy i uniwersalnych wartościach.

Zadania ORE realizowane we współpracy z regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli jako Instytucjami Partnerskimi, służące organizacji sieci Szkół Liderów Edukacji Globalnej i wsparciu nauczycieli w realizacji EG w roku szkolnym 2016/2017:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla szkolnych Liderów Edukacji ( jeden Lider w szkole) przygotowujące do pracy Lidera z zespołem 10 nauczycieli w zakresie realizacji tematyki edukacji globalnej i organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej, w tym:

24 godziny szkolenia stacjonarnego oraz 16 godzin konsultacji indywidulanych lub grupowych - prowadzone przez koordynatorów – trenerów edukacji globalnej z listy ORE-MEN-MSZ (I etap do 8 grudnia 2016 roku, kontynuacja 2017)

Organizacja 2-godzinnego spotkania Wolontariusza w każdej Szkole Lidera Edukacji Globalnej – listopad 2016, listopad 2017

Wyposażenie Lidera w pakiet niezbędnych materiałów do pracy z zespołem nauczycieli, w tym publikację „Edukacja globalna. Poradnik dla nauczycieli II-IV etapu edukacyjnego” oraz 2 publikacje MSZ – październik 2016; pakiet materiałów dla nauczycieli klas 0/1-3/4 (listopad/grudzień 2016, II etap 2017);

Udostępnienie nauczycielom e-szkolenia na poziomie podstawowym P1 „Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania” na stronie projektu jako zasób otwarty – listopad 2016

Udostępnienie szkołom innowacyjnej platformy „Grywalizacja w edukacji globalnej” – stopniowo listopad 2016 – czerwiec 2017 (dostęp do innowacyjnych narzędzi pozwalających na wykorzystanie TIK w realizacji projektów edukacyjnych i Tygodnia Edukacji Globalnej oraz na potrzeby przygotowania konkursu dla szkół na najlepszy projekt edukacyjny w 2017 roku);

Przygotowanie 3-modułowego e-szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z założeniami reformy i nowej podstawy programowej (grudzień 2016- luty/marzec 2017)

Konkursy dla szkół:

II edycja konkursu plastycznego dla szkół podstawowych „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”: październik – listopad 2016

Konkurs na Certyfikat „Szkoła Globalna / Szkoła Zrównoważonego Rozwoju” – wrzesień-listopad 2017

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz