Propozycje tematów projektów edukacyjnych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.

Agnieszka Błaszczak, Małgorzata Gumieniak - Weź oddech w Białymstoku.

Marta Kuryłowicz - Polskie symbole narodowe.

Sylwia Sobolewska - Projektujemy gry i zabawy matematyczne.

Anna Stasiewicz - Niemcy - kraj, który warto zwiedzić.

Beata Surmacz - Fizyka wokół nas – ciekawe doświadczenia fizyczne.

Olga Wojciuk - Co warto wiedzieć o Szkocji.

Maciej Krotke - Grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego.

Marek Kulikowski - Kultura wybranych krajów anglojęzycznych.

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

1.Uczniowie szkoły mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami WSO będącego załącznikiem Statutu Szkoły.

Czytaj więcej: Baza projektów

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz