OPŁATA ZA OBIADY

 Opłata za obiady w m-cu grudniu 2016 r. wynosi 48,00 zł (czterdzieści osiem)

  Wpłat za obiady należy dokonać do dnia 28.11.2016 r. przelewem na konto banku

nr 76 1240 2890 1111 0010 3857 0420 
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17

 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 wynosi 26 zł

 ŚWIADCZENIE PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ PZU

 

 

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW

 Rada Rodziców zwraca się z ogromną prośbą

 o uregulowanie wpłat na "Radę Rodziców" w roku szkolnym 2016/2017

 Wpłata wynosi 20 zł na jedno dziecko, 10 zł na dwoje i więcej.

 Pieniądze należy uiszczać na konto

nr 64 1320 1104 3038 3739 2000 0001

 lub do sekretariatu szkoły

 Z góry dziękujemy

 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 17

 ul Orla 4

 15-021 Białystok

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz