WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW

 Rada Rodziców zwraca się z ogromną prośbą

 o uregulowanie wpłat na "Radę Rodziców" w roku szkolnym 2017/2018

 Wpłata wynosi 20 zł na jedno dziecko, 10 zł na dwoje i więcej.

 Pieniądze należy uiszczać na konto

nr 64 1320 1104 3038 3739 2000 0001

 lub do sekretariatu szkoły

 Z góry dziękujemy

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 30

 ul Orla 4

 15-021 Białystok

 

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz