Stypendium szkolne

    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  Rodziców do zapoznania się z informacją dotyczącą stypendium szkolnego.

Szczegółowe informacje o stypendium, wniosek i inne wymagane dokumenty do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku /w zakładce Dla mieszkańców << Edukacja << Stypendia
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html
  Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od dnia 4 września do dnia 15 września br. w gabinecie pedagoga terapeuty
Załączniki:
1) Wniosek o stypendium szkolne
2) Oświadczenie
3) Pouczenie

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz