Spotkanie Pani Dyrektor z przedstawicielami SU
09.10.2017 roku Pani Dyrektor Maria Kondzior spotkała się z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, zarządem i gospodarzami poszczególnych klas oraz jego opiekunami.

Na spotkaniu zostały omówione tematy dotyczące min. frekwencji uczniów, ocen, wzajemnego motywowania się i wspierania. W sprawach różnych poruszono sprawę wyjść na długich przerwach, organizację dyskotek oraz rozmawiano o planie pracy SU na rok 2017/2018. Wkrótce zapoznamy społeczność szkolną z wypracowanymi podczas spotkania wnioskami i zaleceniami.

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz