SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA

KONKURS WALENTYNKOWY!

 Konkurs składa się z trzech kategorii:

a)   kartka walentynkowa

b)   miłosny list

c)   miłosny wiersz

Podpisane prace konkursowe należy oddać pani Beacie Surmacz lub panu Dariuszowi Mrowińskiemu najpóźniej do dnia 15 lutego

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 lutego.

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz