Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 17--->pobierz

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych--->pobierz

Regulamin korzystania z radiowęzła szkolnego ---->pobierz

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz