Program Finału VI Konkursu „Życie z FAS- dziękuję nie piję”

 

Konkurs fotograficzno- literacki „Świat widziany oczami dziecka z FAS”

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

25.10.2016r. Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku

L.p.

PRZEBIEG

Planowana godzina

1.

Część wstępna:

-        Powitanie wszystkich obecnych – działanie integracyjne.

-        Przedstawienie zaproszonych Gości.

-        Przedstawienie członków Komisji Konkursowej.

-        Informacja o honorowych patronatach i fundatorach naród oraz założeniach programowych i okolicznościach powstania konkursu.

-        Uroczyste otwarcie konkursu przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku, panią Marię Elżbietę Kondzior

10.00 – 10.15

2.

Informacje organizacyjne:

–        Informacje dotyczące kolejności prezentacji konkursowych, ram czasowych i przebiegu całego konkursu.

–        Ważne informacje techniczne.

–        Zasady korzystania z Kawiarenki podczas występów i przerwy.

10.15 – 10.20

3.

Część konkursowa:

-        Prezentacja prac fotograficznych lub literackich przez uczniów gimnazjum.

-        Prezentacja prac fotograficznych lub literackich przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

ok.

10.20 – 13.20

(zależy od ilości zgłoszeń)

4.

Przerwa na obrady Komisji Konkursowej.

ok.

13.20 – 14.10

5.

Ogłoszenie wyników konkursu:

-        Wręczenie dyplomów - podziękowań za udział i upominku.

-        Wręczenie dyplomów i nagród osobom wyróżnionym.

-        Wręczenie dyplomów i nagród osobom nagrodzonym. 

ok.

14.15 – 14.45

6.

Podziękowania nauczycielom – opiekunom uczestników –

-        wręczenie podziękowań oraz listów gratulacyjnych.

ok.

14.45 – 14.55

7.

Część końcowa:

-        Podziękowanie jurorom, sponsorom nagród i wszystkim obecnym za udział w konkursie.

-        Pożegnanie.

ok. 15.00

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin konkursu ---> pobierz

2. Formularz zgłoszeniowy --->pobierz

3. Uzasadnieni wyboru pracy --->pobierz

4. Pismo przewodnie --->pobierz

5. Oświadczenie -->pobierz

6. Zgoda na udział w konkursie --->pobierz

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz