"Życie z FAS - dziękuję, nie piję!"

25.10.2016 r. odbył się finał VI Konkursu „Życie z FAS – dziękuję nie piję” objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Tytuł tegorocznej edycji konkursu  „Świat widziany oczami dziecka z FAS”.

Sponsorami nagród byli: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białymstoku.

Wśród zaproszonych gości zaszczyciły nas swoją obecnością: pani Krystyna Szerszeń, pomysłodawczyni i inicjatorka działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu FAS w Białymstoku; pani Bożena Serafin, która reprezentowała panią Zdzisławę Sawicką dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku; pani Aniela Magnuszewska, która reprezentowała panią Agnieszkę Małgorzatę Rzeszewską przewodniczącą NSZZ „Solidarność” P O i W w Białymstoku; pani Wioleta Owczarska pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku; pani Ewa Gutkowska, koordynator Dziecięcego Klubu Dobra Nowina; pani Agnieszka Juszczyńska przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 17. Pani dyrektor Maria Elżbieta Kondzior powitała wszystkich zebranych. Przypomniała ideę Konkursu.

Wszyscy zebrani wysłuchali prezentacje prac literackich oraz opisy i uzasadnienia prac fotograficznych. Każda praca literacka czy fotograficzna wywołała wrażenie w słuchaczach.

Pani Krystyna Szerszeń podzieliła się swoimi doświadczeniami wychowywania dzieci z zespołem FAS, nad którymi sprawowała opiekę. Była to bardzo poruszająca historia, która wywołała emocje w słuchaczach tak dorosłych jak i młodzieży.

W przerwie przeznaczonej na obrady Jury Konkursu przybyli zostali poczęstowani słodkościami.

Na konkurs wpłynęło 10 prac literackich oraz 8 prac fotograficznych ( pełna lista w załączeniu).  Zostały one ocenione przez Jury Konkursu w składzie: Barbara Jocz doradca metodyczny w MODM, edukator FAS, Elżbieta Babicz doradca metodyczny w MODM oraz Beata Izabela Żukowska edukator FAS.

Werdyktem Jury laureatami zostali:

w kategorii:  praca literacka:

I miejsce: Marta Mościcka za pracę „Niespodziewany List” (uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, opiekun pani Małgorzata Łupińska)

II miejsce: Krystian Kosakowski za pracę „Prośba do Matki” (uczeń Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych, opiekun pani Iwona Saniukowicz)

III miejsce: Natalia Boćkowska za pracę „Czy jestem gorsza?” (uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych, opiekun pani Edyta Turel)

w kategorii praca fotograficzna:

I miejsce: Gabriela Cygańczuk za 3 zdjęcia „A wokół mnie tak szaro i smutno”, „Nie wszystko widzę wyraźnie”, „A innym to wiedza szybko wchodzi do głowy” (uczennica Publiczgo Gimnazjum Nr 15, opiekun pani Maria Szmidt)

II miejsce: Adam Krasowski za 2 zdjęcia „ Brakujący element”, „Czarna kreska” (uczeń Zespołu Szkół handlowo- ekonomicznych, opiekun pani Iwona Saniukowicz)

III miejsce: Urszula Skorulska za 2 zdjęcia „Pryzmat”, „Kolory życia z FAS” (uczennica Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych, opiekun pani Iwona Saniukowicz).

Pani dyrektor Maria Kondzior wraz z przedstawicielem fundatora nagród panią Wioletą Owczarską wręczyły nagrody laureatom oraz wszystkich finalistom w kategorii praca fotograficzna.

Pani dyrektor Maria Kondzior wraz z przedstawicielem fundatorów nagród panią Anielą Magnuszewską wręczyły nagrody oraz wszystkim finalistom w kategorii praca literacka.

Pani dyrektor Maria Kondzior podziękowała za pracę złożoną w przygotowania do konkursu opiekunom uczestników: pani Agacie Ciborowskiej, pani Agnieszce Iwanowskiej, pani Bogumile Jurgielewicz, pani Jadwidze Kułak, pani Małgorzacie Łupińskiej, pani Monice Remża, pani Iwonie Saniukowicz, pani Marii Szmidt, pani Edycie Turel.

Pani dyrektor Maria Kondzior podziękowała za pracę członkom Komisji Konkursowej: pani Elżbiecie Babicz, pani Barbarze Jocz, pani Beacie Izabeli Żukowskiej, pani Beacie Ewie Wielgat i pani Oldze Wojciuk.

Po zakończeniu uroczystości członkowie Komisji Konkursowej oraz opiekunowie uczniów podzielili się postrzeżeniami pokonkursowymi. Wyciągnięto pierwsze wnioski ewaluacyjne.

 Więcej zdjęć w galerii!

Beata Ewa Wielgat i Olga Wojciuk


 

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz